Немски език – учене

Немският език се изучава в чужбина в нивата А1, А2, B1, B2, C1, C2. Тези нива могат да бъдат разделни и на половина напр. А1.1, А1.2 и др. За улеснение се препоръчва изучаването на разговорния немски език в страните – Германия, Австрия, Швейцария. Когато не е възможно посещение на страната, се използва друга методика – общуване  с немци по чат и имейл, скайп връзка, фейсбук и другите социални мрежи.

Немски приятели

Намиране на немски приятели даже в страната, от където произхождаш също е възможно. Четене на немски списания, вестници, книги, гледане на немска телевизия, слушане на немско радио също много се препоръчва за ученето на немски език. Съставяне на текстове с немски клишета –  автентични изрази за немската реч – също е много подходящо.

Записване на подходящи разговорни курсове по немски език в страната също би било полезно.

Някои университети в Германия предлагат онлайн курсове и следване от разстояние, стига човек да вложи доверието си в това начинание.

Самостоятелно учене на  немски език

Самостоятелното учене на езика е много добро средство за постигане на целите. Тоест, човек сам да намери своята методика как най – лесно усвоява чужд език и да я прилага. Дали учи думите чрез писане по три ред, или чете колонки с по 10 думи по няколко пъти, дали изрязва картинки и учи нови думи чрез картинки, дали използва асоциации за научаване на нови лексикални единици е личен избор. Важен е крайният резултат, думата да се знае и използва свободно.

Някои думи ние владеем като пасивна лексика, това са думи, които се употребяват рядко. Знаем ги, но се срещат рядко, други думи са тъй наречената активна лексика – ползваме ги постоянно и често.

Разговорен немски език

В разговорния немски език немскоговорещите използват около 1000 думи, които прилагат и  към различни ситуации. Той е много опростен, защото се използват и много невербални способи като мимики, жестове, погледи, показване, посочване. Голям е броят на английските думи, които се използват в разговорния немски език, както и на международните думи – думи, които в няколко езика звучат по сходен начин.

В езиков център „Прекрасен старт“ ние искаме да ви помогнем да усвоите немския език възможно най – добре и качествено, като ви помогнем за попълване на пропуските и изучаване на тънкостите в езика.