Немски език – Обучение

Прекрасен старт е онлайн езиков център, който предлага обучение по немски език за всички възрасти. Ние се стремим  чрез нашето обучение да обясняваме материята по достъпен начин, така че да бъде ясна и разбираема както за деца така и за възрастни.

Изграждаме качества като увереност при изучаване на езика. Стремим се да прекараме курсиста по най – лесния път за изучаване на езика, който съответно е най – ефективен и най – работещ при обучението.

Занимаваме се с всеки курсист персонално. Kурсове. Помагаме както при специфични затруднения, така и при затруднения от общ характер, свързани с изучаването на немски език.

Тънкости на немския език

Работим по тънкости по произношението, граматични особености, изграждаме способност за разбиране на автентична немска реч, писане на текстове по немски език, завързване на разговори с немци и немскоговорещи.

Преподаваме официален немски език, който се говори в трите немскоговорещи страни – Германия, Австрия, Швейцария. Стремим се към изграждане на свобода при говорене на немски език. Учим се на стратегии и трикове за преодоляване на езиковата бариера при заминаване на курсистите в немскоговореща страна.

Кураж за курсистите при ученето на немски език

Даваме  подкрепа и кураж на курсистите, стимулираме индивидуалните творчески методи за изучаване на езика. Стремим се да извадим най-доброто от нашите ученици, поощряваме самостоятелното учене след завършване на всички курсове.

Използваме най-новите системи за обучение. Учебниците са създадени така, че заедно с граматиката и новите думи има много филми, музика, песни, записи на автентична немска реч.

Самостоятелно учене на немски език

Насърчаваме самостоятелното учене вкъщи с помощта на четене на книги, слушане на радио, гледане на телевизия, четене на онлайн списания и вестници. Стимулираме поддържането на връзки с немци, австрийци, швейцарци и създаването на приятелства и контакти.

Подготвяме езиково за работа, следване в немскоговорещите страни, създаване на приятелства и познанства и партньорства. Даваме възможност на курсистите  да задават различни въпроси относно немския език! Оказваме помощ при затруднения с домашните по електронната поща и чата на езиковия център. Заповядайте! https://www.brigitte.de/