Тел. 0886 20 69 89

Прекрасен старт

Езиков център „Прекрасен старт ЕООД“ е онлайн езиков център. Вие можете да учите немски eзик от всяка точка на света от спокойната обстановка на вашия дом.

Безплатна консултация по имейл, свързана с въпросите на Немския език – prekrasenstart@abv.bg

Езикови сертификати

Сертификат за всяко ниво

Онлайн обучение

Учете немски език от всяка точка на света

Години опит

Kурсовете се водят от г-жа Анелия Ралева, дългогодишен преподавател по немски език. Завършила е българска и немска филология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и притежава сертификат за ниво C2 от Гьоте-институт, както и опит в чужбина.

ОБУЧЕНИЯ

prekrasenstart@abv.bg

Нашите курсове

Безплатна консултация по мейл по въпросите на немския език.

 

 

Групови обучения A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2

Курсовете обхващат 19 занятия от три учебни часа по 145 минути всяко (общо 57  уч. часа), по 7 лв на  уч. час за курсист.

Отделно цени за комплект учебници струват 42 лева на курсист за ниво.

7 лв. на уч. час – A1.1, A1.2, 399 лв. за целия курс

ПРОМОЦИЯ

7 лв. на уч. час – A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, 399 лв. за целия курс

ПРОМОЦИЯ

Индивидуални обучен

ия – 25 лв. на уч. час

Часове по 45 минути

Единични уроци или пакети от 30 часа за индивидуално обучение. 20 лева отстъпка в сравнение с единични индивидулани уроци.

Пакет  от 30 часа – 25 лв. на уч. час

20 лв. – отстъпка за целия пакет

ПРОМОЦИЯ

Преводи

От български на немски език и от немски на български език

Езиковият център предлага преводи от български език на немски език и от немски език на български език на цена:

23 лв. /страница – 3 работни дни

30 лв. /страница – 2 работни дни

Ученето на език може да бъде много приятна задача!

Ученето на езика може да се превърне в хоби, което в бъдеще може да стане и ваша професия. Ученето на езика в нашия онлайн езиков център се извършва от висококачествени преподаватели по специално изработена индивидуална методика.

ИЗБЕРЕТЕ НАС

Учете немски език с нас!

Немският език

Немският език се превръща във все по – търсен за работа и създаване на нови приятелства.

Немският език спада към езиците от германската езикова група, т. нар. индоевропейски езици, към която спадат нидерландският, английският и скандинавските езици. Той се говори от хората в трите немскоговорящи държави – Германия, Австрия, Швейцария и малка част от Белгия. Съществителните в немския език се пишат с главна буква, както и има синтактична особеност на подчиненото изречение в немския език, че има краен словоред, последна позиция на глагола в изречението, нетипично за българския език.

Падежната система от четири падежа също е отличителна характеристика на немския език, като при нас българите падежи има само при местоименията в съвременния български език и при съществителните и местоименията в старобългарския език.

Зaпишете се за курс днес!

След завършване на всеки курс курсистът получава сертификат с оценка, която удостоверява завършването на курса с необходимите знания. Сертификатът е подписан и подпечатан от езиков център “Прекрасен старт ЕООД“, може да бъде достъпен от всеки компютър.

Запишете се за курсСвържете се с нас